Przemówienie Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Wałęsy wygłoszone podczas wizyty w 12 prlk z okazji Święta Wojska Polskiego
w dn. 15.08.1992 r.

ŻOŁNIERZE

   Stoję przed wami w miejscu, gdzie przed prawie trzydziestu laty odbywałem służbę wojskową. Tu uczyłem się podoficerskiego rzemiosła. Tu zdobywałem telegraficzną specjalność.  Tak,  jak  Wy, pełniłem warty i obierałem ziemniaki. A i ówczesny profos coś by o mnie mógł powiedzieć. Bezpośredni przełożony - wtedy kapral, a dziś Pan Pułkownik. Pamiętam też dowódcę tej szkoły - Pana Pułkownika. Panie Kapralu, a dziś Panie Pułkowniku - bardzo daleko zaszliśmy. Panowie żołnierze - przed Wami podobna droga.
   Dziś w miejscu, gdzie stał elew Wałęsa, staje Zwierzchnik Sił Zbrojnych - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To chwila która skłania do refleksji. Tym bardziej, że dzieje się to wszystko w dniu Święta Wojska Polskiego. Święta, które niedawno zostało przywrócone. W dniu, który uświetnia zwycięstwo odniesione nad Wisłą. Zwycięstwo to,  sprzed  ponad  siedemdziesięciu  laty,  przyniosło  naszej  Ojczyźnie niepodległość,
a całej niemal Europie niezawisłość.
   Wszystko to dzięki ofiarności, dzięki odwadze polskiego żołnierza. To też skłania do refleksji. Dziś mamy spokojne granice, mamy przyjaznych sąsiadów. Ale naszym obowiązkiem jest czuwanie. Obowiązkiem, który w tej chwili Wy wypełniacie, obowiązkiem który ja wypełniałem przed trzydziestu laty. Życzę Wam gorąco, żebyście przelewali tylko pot, żebyście nie stawali w sytuacjach granicznych. Wierzę jednak, że gdyby takie się zdarzyły, zachowacie się godnie.
   Dziś nasza Ojczyzna stoi w obliczu wielkich reform, przechodzi wielkie zmiany. Jest nareszcie wolna, nareszcie niepodległa. Wolność trzeba bez przerwy budować. Wymaga ona od nas codziennego, powszedniego wysiłku. Wierzę, że to rozumiecie.
   Żołnierze, na sztandarze wojskowym wypisano złotymi literami: "Bóg, Honor, Ojczyzna" - musicie strzec tych   sztandarów.   Mówię   to   nie   jako  Zwierzchnik  Sił Zbrojnych,  ale  jako  Wasz  starszy  kolega i współlokator tego miejsca.      

Dziękuję w imieniu służby!


POWRÓT